Pod patronatem kulturaonline.pl
Jesteś w: Strona główna > Artykuły > Urlop dla ojców

Urlop dla ojców

2011-06-25 isz

Kodeks pracy.html
 
Urlop tacierzyński (urlop ojcowski) to pełnopłatny urlop, z którego ojciec może skorzystać do ukończenia przez dziecko 1 roku. Przysługuje on wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie będą więc brane pod uwagę umowy zlecenia, dzieła czy też współpracy.

Urlop ojcowski można wykorzystać niezależnie od tego, czy w tym samym czasie z urlopu macierzyńskiego korzysta matka dziecka. Udziela się go na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko. Wniosek o urlop musi zostać złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym urlopem. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia takiego urlopu.

Ważne!
W 2010 i 2011 roku wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 1 tydzień.
Od stycznia 2012 roku urlop ojcowski będzie wydłużony do 2 tygodni.

 

Za okres przebywania na urlopie ojcowskim ojciec dziecka będzie otrzymywał zasiłek ojcowski (odpowiednik zasiłku macierzyńskiego) w wysokości 100 % średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy.

Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 182 ³ Kodeksu pracy  Komentarze
  • Urlop tacierzyński to nie to samo co urlop ojcowski. Młodzi ojcowie mogą skorzystać z obu urlopów: tacierzyńskiego i ojcowskiego.Powyżej podano zasady dot. urlopu ojcowskiego. Urlop tacierzyńsi to nazwa potoczna tej części urlopu macierzyńskiego, z której może skorzystać ojciec dziecka. Dzieje się to w dwóch kategoriach przypadków: 1)w razie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, który przysługuje matce dziecka, 2)w razie, gdy kobieta nie może korzystać z urlopu macierzyńskiego w związku z wydarzeniami osobistymi.