Pod patronatem kulturaonline.pl
Jesteś w: Strona główna > Artykuły > Składamy podanie...

Składamy podanie...

2011-09-30 łb
Dziecko i komputer - Flickr - Irargerich.html
Tata, napisz podanie!/Flickr.com - Irargerich
Od urlopu, który uszczęśliwi i Twojego niemowlaka i matkę dziecka, dzieli Cię tylko kilka chwil. Napisz i złóż z nami podanie o urlop ojcowski. 

Zaczniemy od najważniejszego, czyli prośby o przyznanie urlopu. Powinna ona odwoływać się do regulacji prawnych, które go ustanowiły. Proponujemy następującą treść podania: 


(Miasto, data, imię i nazwisko, adres)

(Nazwa firmy)


WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI

Proszę o udzielenie mi dodatkowego urlopu ojcowskiego na mocy nowelizacji Kodeksu Pracy, Art. 182(3), w wymiarze 7 dni kalendarzowych od dnia.... Dotyczy dziecka ur...

(podpis)


Do podania należy dołączyć oświadczenie typu:

Oświadczam, iż wcześniej nie skorzystałem z przysługującego mi urlopu ojcowskiego/ nie odbierałem zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.
(podpis)

Drugim wymaganym aneksem jest skrócony akt urodzenia dziecka. 

Całość składamy u pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed planowanym urlopem. 


Pamiętajmy!

  • pracodawca nie ma prawa odmówić urlopu ojcowskiego, jeśli został on złożony w ustawowym terminie. 
  • urlop możemy wziąć tylko będąc etatowym pracownikiem; ojcowski nie przysługuje osobom zatrudnionym na mocy ustaw cywilnoprawnych (umowa- zlecenie)
  • wnioskujemy o jeden tydzień urlopu bez względu na liczbę urodzonych dzieci
  • urlopu nie można brać na raty
  • tydzień ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym, a nie roboczym; weekend wlicza się w okres urlopu 
  • wynagrodzenie, które będziemy otrzymywać, wypłaca ZUS z tytułu zasiłku macierzyńskiego, a wynosi ono 100 % naszej dotychczasowej pensji 
Komentarze